Korrisions­kontroll

Förhindra mögel och fuktskador med  korrisionskontroll

Regn, snö, sol, smuts och andra luftburna föroreningar kan orsaka att utrustningen bryts ner med tiden, därav behovet av en korrosionskontroll. En felaktigt täckt utrustning kan resultera i många onödiga timmar av rengöring och polering.

Vår teknik med krympplast är en avancerad omslags-teknik som minskar antalet onödiga timmar för rengöring, men också ger korrosionsskydd genom korrosionshämmare för att maximera livslängden på utrustningen. Vår patenterade VCI+-teknik sänder ut skyddande VCI-ångor till det som är inplastat – denna VCI-ånga skyddar utrustningens metallyta vilket förhindrar elektrokemiska reaktioner som orsakar korrosion. Dessa skydd kan anpassas efter produktens storlek.

Har du frågor?

Kontaktformulär
reCAPTCHA